วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.10 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล....  อ่านต่อ
การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น จัดโดยกลุ่มงานกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอน....  อ่านต่อ
พิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องแดนดอกคูน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558)
   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องแดนดอกคูน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558) ณ ถนนกัลปพฤก....  อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทและมอบผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   เมื่อวันที่ 28 มี.ค.58 เวลา 08.49 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทและมอบผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทร....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก