วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีพร้อมรายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.10 น. นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าแสดงควา....  อ่านต่อ
การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และภริยา ในการเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09.39 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และภริยา เดินทางมาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จากนั้นเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสักกา....  อ่านต่อ
พิธีส่งมอบเงินทุนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผู้ร่วมงาน จากนั้นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อม....  อ่านต่อ
พิธีแสดงเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัด Zero Waste และมอบรางวัลโครงการ "ขอนแก่นเมืองสะอาด"
   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีแสดงเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและพีมอบรางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด "Khon Kaen : Zero Waste by the Year 2020" โด....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     

--
  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก