วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2560
   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอ....  อ่านต่อ
ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 10.09 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายปกรณ์ ลีศิริกุ....  อ่านต่อ
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.20 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภ....  อ่านต่อ
พิธีลงนามถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จสวรรคต
   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาช....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก