วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงาน งานสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ วัฒนธรรมสร้างปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชนคนอีสาน
    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานพิธีเปิดงาน "งานสานง....  อ่านต่อ
เปิดการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 3 จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือ...ภาค 3" จังหวัดขอนแก่น โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2559 ....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ตลาดสินค้าเก....  อ่านต่อ
พิธีปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการสตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้อ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก