วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องยุ....  อ่านต่อ
การตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอ....  อ่านต่อ
การประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายศูนย์ดำรงธร....  อ่านต่อ
พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวาระ 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ระลึกในวาระ 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สม....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก