วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่
   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสม....  อ่านต่อ
อธิบดีกรมพิธีการทูตร่วมหารือกับกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เข้าร่วมหารือพูดคุย เรื่องการปฏิบัติงานของกงสุลใหญ่ ประเทศต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประช....  อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนฯ เกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เ....  อ่านต่อ
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.45 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก