วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2557
   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมขยะมูลฝอยเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานได้จัดทำร่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด....  อ่านต่อ
งานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 "พัฒนาเทคโนโลยี....สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน" และมอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้าน....  อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก. เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายและปิดการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 จัดโดยศูนย์อำนวยการป....  อ่านต่อ
โครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก