วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ตามนโยบายของรัฐบาล
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง ท....  อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร โครงการพัฒนาศักยภาพจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน “พม. บวชเพื่อพ่อหลวง” โ....  อ่านต่อ
โครงการพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี บรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานาค 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมนขอแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณาจารย์และักศึกาาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 ในการเดินทางมาศึกษาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก