วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดงาน “Coffee and Bakery Fair 2017”
   วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Coffee and Bakery Fair 2017” โดยบริษัทไมซ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประกอบด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประ....  อ่านต่อ
ประธานเปิดงาน “Act Out Loud สุดขอบฟ้า”
   วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “Act Out Loud สุดขอบฟ้า” โดยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดเทศกาลประกวดสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
   วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการรักษาสถาบันค....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดงานโครงการ “น้ำใจไมตรีร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ”
   วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ “น้ำใจไมตรีร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ” สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการจัดโครงการนี้....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (19 พ.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก