วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานเปิด การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ....  อ่านต่อ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557
   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557 โดยก่อนเปิดการประชุมเป็นพิธีมอบป....  อ่านต่อ
พิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำพอง) เฉลิมพระเกียรติฯ
   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.15 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยสโมสรไล....  อ่านต่อ
พิธีเปิด การจัดกิจกรรม "เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2557"
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณชั้น 5 ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด การจัดกิจกรรม "เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก