วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น รุ่นที่ 6
   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิด ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น กิจกรรมขยายผลปลุกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองด....  อ่านต่อ
พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด เริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ณ บริเวณสถานีรถไฟท่าพระ โดยกระทรวงคมนาคมและการรถไ....  อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559
   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ณ ศาลาผูกเสี่ยว สนามหน้าศ....  อ่านต่อ
การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559
   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แล....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก