วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การสัมมนาเปิดตัวและแนะนำกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหม จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาเปิดตัวและแนะนำกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับผ้าไหมมั....  อ่านต่อ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) บรรยายพิเศษ แก่นักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) เดินทางไปบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ "....  อ่านต่อ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและคณะ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)
   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.45 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมสิทธิ เจ้าอ....  อ่านต่อ
การจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ม.ล. ปนัดดา ดิษกุล) เดินทางมาบรรยายพิเศษให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานโครงการพร....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก