วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี จัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อประธาน....  อ่านต่อ
โครงการประชุมประสานและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายพิเศษ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาจ....  อ่านต่อ
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15 น. ณ ห้องรับรองพงษ์พานิช นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมรับโทรศัพท์เนื่องในงานวันศรีนครินทร์
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางพิมวิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติรับโทรศัพท์เนื่องในวันศรีนครินทร์ โดยมียอดเงินที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 23 ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก