วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อซักซ้อมความเ....  อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษาฟินิคซ์ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาฟินิคซ์ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่เยาวชนรอบโรงงานที่มีภูมิลำเนาในตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวา....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นสนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าตรวจค้นเรือนจำพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายจังหวัด
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นเรือนจำพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีกำลัง ตำรวจ ทหาร ปกครอง ปปส.ภาค 4 จำนวนกว่า 100 นาย เข้าตรวจค้นเพื่อสุ่มตรวจ....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยฯ
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวัน....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก