วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ก่อนการจัดงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.39 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ก่อนการจัดงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ....  อ่านต่อ
ขอนแก่นจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ สวนรัชดานุสรณ์ สวนสาธารณะใจกลางเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือกันระหว่าง กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประ....  อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธ....  อ่านต่อ
ประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาเทพวิมลโมล....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (11 พ.ค.61)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก