วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดงาน “วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่”
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่” พร้อมนำรองกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการร่วมลงแขก....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นเปิดประชุมวิชาการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ. ศ. 2560
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ. ศ. 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำทีมจู่โจมตรวจค้นเรือนจำขอนแก่น
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น นำกำลัง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อส. ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำขอนแก่น สนธิจำนวนกว่า 400....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บรรยายสรุปการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอ
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560 ที่สะพานข้ามบึงแก่นนครขอนแก่นแลนด์มาร์คเมืองขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกองค์กา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก