วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
   วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ....  อ่านต่อ
ประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบรางวัลชมเชยการประกวดโครงการนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2559
   วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบรางวัลชมเชยการประกวดโครงการนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2559 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสามเณ....  อ่านต่อ
ประธานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560
   วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวห....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์
   วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหว....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (23 เม.ย.60) 

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก