วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. หลังการประชุมมอบนโยบายเสร็จสิ้นลง ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นำตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ซึ่งมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่ารา....  อ่านต่อ
การประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และคณะ เดินทางมาร่วมประชุมมอบนโยบาย ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ( จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็....  อ่านต่อ
พิธี “วันยุทธหัตถึ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ....  อ่านต่อ
วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีการจัดงาน "วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะพ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก