วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.19 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม....  อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพ....  อ่านต่อ
พิธีปิดการจัดกิจกรรม "มหกรรมด้วยรักและห่วงใยใส่ใจแรงงานต่างด้าว"
   เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมด้วยรักและห่วงใยใส่ใจแรงงานต่างด้าว" ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ณ บริเวณหน้าสถาน....  อ่านต่อ
พิธีเปิดการจัดงาน "มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา"
   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคอนเวนชั่น 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังห....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก