วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559
   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นขวัญ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 กลอนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านขยายผล “หมู่บ้....  อ่านต่อ
การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 16/2559
   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 07.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 16/2559 ณ ตึกอาคาร 50 ปี เทคนิคไทย - เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล....  อ่านต่อ
การแถลงข่าว AT SME Fair@ Khon Kaen 2016
   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลฯ ขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมการแถลงข่าว AT SME Fair@Khon Kaen 2016 โดยมีผู้แถลงข่าวร่วม ประกอบด้วย นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหว....  อ่านต่อ
สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)
   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอวานีฯ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) พร้อมปาถก....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (02 ก.ย.59)

     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก