วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดเวทีนำเสนอผลงานระดับจังหวัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
    วันที่ 27 เม.ย.2561 เวลา 09.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอผลงานระดับจังหวัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ภาคอีสานร่วมกับทีมผู้นำการเปล....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภูมิโภคและประชาชนทั่วไป
    วันที่ 27 เมษายน 2561เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ที่ห้องโถงหน้าห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแล....  อ่านต่อ
การประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
   วันที่ 26 เม.ย. 61 ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่า....  อ่านต่อ
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
   วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี ณ บริเวณสถานเสาวภา กรุงเทพมหานคร....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก