วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระประธาน และทำบุญตักบาตร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
   วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระประธาน และทำบุญตักบาตร โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระประธา....  อ่านต่อ
ขอนแก่นจัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่” ประจำปี 2561
   วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่” ประจำปี 2561 ซึ่งอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับทุกภาคส่วนภายในอำเภอบ้านไผ่ ได้กำหนดจัดงานในขึ้นระหว่างวันที่ 18-2....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2561
   วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.15 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2561 โดยมีพลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ก่อนเข้าแข่งขันกีฬา “ด่านขุนทดเกมส์” ณ จังหวัดนครนายก
   วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และนักกีฬาตัวแทน 10 จังหวัด (ภาค 4) เข้ารับโอวาทจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเป็นประธานส่งตัวนักกีฬาและกล่าวให้โอวาทแ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก