วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558
   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 โดยก่อนเปิดการประชุมเป็นการอ่านสารการจัดวันโลกรำลึกผู้....  อ่านต่อ
พิธีเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณขอนแก่นฮอล์ล ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำ....  อ่านต่อ
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองผู้อำนวยการกองลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนำกล่าวราชสดุดี และการสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี จังหวัดขอนแก่น เนื่องใ....  อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกาย ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     

--
  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก