วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
   วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมนี้จ....  อ่านต่อ
ร่วมเป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวรับขวัญนักศึกษาใหม่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
   วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวรับขวัญนักศึกษาใหม่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อ....  อ่านต่อ
พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทานให้แก่ประชาชนก....  อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.50 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเริ่มต้นของการบริกา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก