วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงมุฑิตาธรรมต่อพระราชปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองกุง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแสดงมุฑิตาธรรม แด่พระราชปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในวาระครบ 65 ปี ครบรอบการบวช....  อ่านต่อ
การแถลงข่าวการจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประเภทรถกระบะ ผ่านระบบออนไลน์
   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.20 น. ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย....  อ่านต่อ
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาวัดชัยศรี บ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะเข้าชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมท....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน OTOP CITY IN KHOMKEAN ครั้งที่ 13 ประปี 2558
   เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. นาย ศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่ารายการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน OTOP CITY IN KHOMKEAN ครั้งที่ 13 ประปี 2558 สืบสานภูมิปัญญา ก้าวไกลสู่อาเซียน จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     

--
  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก