วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9”
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเด็กออทิ....  อ่านต่อ
กิจกรรมเรา “รักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็....  อ่านต่อ
ธารากาชาดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ( วันที่ 5)
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภออุบลรัตน์ อำเภอสีชมพู และพี่น้องประชาชนชาวจั....  อ่านต่อ
พิธีเปิดนิทรรศการพุทธศาสนานานาชาติลุ่มน้ำโขง
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพุทธศาสนานานาชาติลุ่มน้ำโขง พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก