วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558
   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบทุนโครงก....  อ่านต่อ
งานแถลงข่าวการจัดงานมหรรศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหรรศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ประจำปี 2558 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2....  อ่านต่อ
งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2558 โดยกำหนดจัดข....  อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1
   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก