วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย"
   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริม" การสวมหมวกนิรภัย 100% โดยนายนายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงา....  อ่านต่อ
เปิดกิจกรรม "ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP Blood donation day จังหวัดขอนแก่น"
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP Blood donation day จังหวัดขอนแก่น" โค....  อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge)
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนคร....  อ่านต่อ
โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ แท่นพิธี เวทีศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ในโครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     

--
  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก