วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี จัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อประธาน....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจมส์ไวส์ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจมส์ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทศ ณ ห้องรับรองพงษ์พานิช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมรับโทรศัพท์เนื่องในงานวันศรีนครินทร์
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางพิมวิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติรับโทรศัพท์เนื่องในวันศรีนครินทร์ โดยมียอดเงินที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 23 ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก