วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559
   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น วั....  อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ณ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก....  อ่านต่อ
การจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559
   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอภิชาต ตั้งปร....  อ่านต่อ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559 โดยก่อนการได....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก