วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2557
   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2557 ก่อนเปิดการประชุมเป็นพิธีมอบช่อดอกไม้แสดง....  อ่านต่อ
การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20/2557
   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20/2557" ณ โรงแรม วีวิชขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น และอีก 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงา....  อ่านต่อ
การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9
   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น ฯพณฯ นายลุตฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาล....  อ่านต่อ
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก