วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้กับผู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ
   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้กับผู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก....  อ่านต่อ
ร่วมวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก
   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคณะร่วมวางพวงมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์แห่งความเสียสละ หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 6 ....  อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.15 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัด....  อ่านต่อ
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 14 (ปศส.14) ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองพงษ์พานิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก