วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 14/2559
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 14/2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 ถนนศรีจันทร์อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยส....  อ่านต่อ
เปิดงานพลังประชารัฐ พลังคนดี 84 พรรษา ถวายความดีเพื่อแม่ จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พลังประชารัฐ พลังคนดี 84 พรรษา ถวายความดีเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร....  อ่านต่อ
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ( รอบที่ 2) ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12
   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชก....  อ่านต่อ
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ “รุ่นพิเศษ” ภาคประชาชนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รรท.ผบช.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก