วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ
   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าว....  อ่านต่อ
การประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่นสัญจร) ครั้งที่ 4/2558
   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2558 ณ บริษัท ช.ทวี คอ....  อ่านต่อ
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมวีวิชญ์ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยการป้องกันแ....  อ่านต่อ
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558
   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรส....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก