หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

    
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองขอยแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินการคือ เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน และนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด กรอบการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด คือ เป็นผลิตภัณฑ ์ที่เป็นที่นิยม และมีมูลค่าทางการตลาด, ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม ความมีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนเชิงพื้นที่ มีการสืบทอดจนเป็นวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าการคัดสรร ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทผ้า, ประเภทของใช้, ประเภทอาหาร, ประเภทเครื่องดื่ม, และประเภทสมุนไพร โดยได้รับความร่วมจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดในครั้งนี้
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร