หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562

    
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่ พนักงาน ลูกจ้าง จึงได้จับอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มทร.8001-2553) หรือเข้าสู่ระบบการประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ใช้เวลาการอบรม 1 วัน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)