หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562

    
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่ พนักงาน ลูกจ้าง จึงได้จับอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มทร.8001-2553) หรือเข้าสู่ระบบการประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ใช้เวลาการอบรม 1 วัน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร