หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562

    
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่ พนักงาน ลูกจ้าง จึงได้จับอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มทร.8001-2553) หรือเข้าสู่ระบบการประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ใช้เวลาการอบรม 1 วัน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"