หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น

    
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น กล่าวรายงานและนำผู้บริหารรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมกันนี้ทางชมรมจักรยานเพื่อนครูได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เน้นให้ทุผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน ส่งเสริมเรียนรู้เข้าสู่ยุค 4.0 รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด"
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)