หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น

    
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น กล่าวรายงานและนำผู้บริหารรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมกันนี้ทางชมรมจักรยานเพื่อนครูได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เน้นให้ทุผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน ส่งเสริมเรียนรู้เข้าสู่ยุค 4.0 รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก