หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น

    
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น กล่าวรายงานและนำผู้บริหารรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมกันนี้ทางชมรมจักรยานเพื่อนครูได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เน้นให้ทุผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน ส่งเสริมเรียนรู้เข้าสู่ยุค 4.0 รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)