หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การแถลงข่าวการแข่งขัน "มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen lnterntionl Marathon 2019)" ครั้งที่ 16

    
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขัน "มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen lnterntionl Marathon 2019)" ครั้งที่ 16 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) และ รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลง การจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมแข่งขัน ได้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมในการวิ่ง โดยการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019" ครั้งที่ 16 นี้ จะจัดขึันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ชนะอันดับแรกชายและหญิง ประเภทมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประเภทมินิมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมานีพร้อมรางวัลเงินสด คาดว่าในการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ประเทศ จำนวนกว่า 40,000 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"