หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การแถลงข่าวการแข่งขัน "มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen lnterntionl Marathon 2019)" ครั้งที่ 16

    
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขัน "มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen lnterntionl Marathon 2019)" ครั้งที่ 16 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) และ รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลง การจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมแข่งขัน ได้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมในการวิ่ง โดยการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019" ครั้งที่ 16 นี้ จะจัดขึันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ชนะอันดับแรกชายและหญิง ประเภทมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประเภทมินิมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมานีพร้อมรางวัลเงินสด คาดว่าในการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ประเทศ จำนวนกว่า 40,000 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร