หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง)

    
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง) ณ บริเรณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน 31 ราย โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น (นายเลี่ยว จวิ้นยวิน) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี นางเหอหยิ่ง สมาชิกประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำนครหนานหนิง รองเทศมนตรีนครหนานหนิง ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและรู้สึก จากนั้นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขึ้นกล่าวรายงานในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จบแล้ว ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทำพิธีเปิดป้ายผ้าแพร อาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง) และถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)