หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง)

    
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง) ณ บริเรณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน 31 ราย โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น (นายเลี่ยว จวิ้นยวิน) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี นางเหอหยิ่ง สมาชิกประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำนครหนานหนิง รองเทศมนตรีนครหนานหนิง ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและรู้สึก จากนั้นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขึ้นกล่าวรายงานในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จบแล้ว ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทำพิธีเปิดป้ายผ้าแพร อาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง) และถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"