หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2562

    
วันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรีในส่วนของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของกล้วยไม้ช้างกระ ได้ที่อุทยานวัดป่ามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้ดอกกล้วยไม้ช้างกระกำลังบานสวยงามกว่า 4 พันต้นและจะบายเบ่งสวยงามไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561โดยวัดป่าแห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มีกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ เกิดขึ้นเอง และเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติเกาะตามลำต้นและกิ่งต้นมะขามที่มีอยู่จำนวนมากภายในวัด ปัจจุบันวัดป่ามัญจาคีรี กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ขึ้นชื่อของ อ.มัญจาคีรี โดยกำหนดจัดงาน เทศกาลชมดอกไม้ช้างกระ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ม.ค.ของทุกปี เพี่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมความงามของกล้วยไม้ป่าช้างกระที่หาดูยากและเลือกซื้อของดีอำเภอมัญจาคีรีได้
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)