หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาผูกเสี่ยวสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีตัวแทนอำเภอต่างๆทั้ง 26 อำเภอ ภาคงานรัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ มาร่วมบริจาคจำนวนมาก สำหรับจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่มีพายุปาบึกพัดถล่มภาคใต้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของและในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจมาร่วมบริจาคอีกมีหลายหน่วยงานนำเงินและสิ่งของมาบริจาคสมทบเพิ่มขึ้นอีกโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจะนำเงินสดและสิ่งของนำส่งกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"