หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาผูกเสี่ยวสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีตัวแทนอำเภอต่างๆทั้ง 26 อำเภอ ภาคงานรัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ มาร่วมบริจาคจำนวนมาก สำหรับจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่มีพายุปาบึกพัดถล่มภาคใต้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของและในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจมาร่วมบริจาคอีกมีหลายหน่วยงานนำเงินและสิ่งของมาบริจาคสมทบเพิ่มขึ้นอีกโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจะนำเงินสดและสิ่งของนำส่งกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)