หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาผูกเสี่ยวสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีตัวแทนอำเภอต่างๆทั้ง 26 อำเภอ ภาคงานรัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ มาร่วมบริจาคจำนวนมาก สำหรับจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่มีพายุปาบึกพัดถล่มภาคใต้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของและในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจมาร่วมบริจาคอีกมีหลายหน่วยงานนำเงินและสิ่งของมาบริจาคสมทบเพิ่มขึ้นอีกโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจะนำเงินสดและสิ่งของนำส่งกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร