หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็

    
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ โรงเรียนบ้านโคกแปะ โดยมีนายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในนาม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ด้วยรัฐบาล มีนโยบายให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ ทุรกันดาร ห่างไกล ที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ อาทิ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั้ง ๒๖ อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการอำเภอละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยครั้งนี้ได้กำหนดเปิดตัวโครงการหน่วยแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวตำบลโคกสี หมู่ที่ ๑๒ ทั้งชายหญิงผู้สูงอายุ มาใช้บริการตรวจสุขภาพและรับการรักษากว่า ๒๐๐ คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร