หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น โดยปีนี้มีครูมาร่วมงานกว่า 3 พันคน ซึ่งในพิธี มีการบวงสรวงบรมครู รวมทั้งการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีถึงเพื่อนครูทุกคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคุณครูผู้มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้รวม 485 คน สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อ 61 ปีที่ผ่านมาและจัดต่อเนื่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานเด่น และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ โดยมีครู อาจารย์จากทุกสังกัด และบุคลากรทางการ ศึกษา
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร