หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น โดยปีนี้มีครูมาร่วมงานกว่า 3 พันคน ซึ่งในพิธี มีการบวงสรวงบรมครู รวมทั้งการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีถึงเพื่อนครูทุกคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคุณครูผู้มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้รวม 485 คน สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อ 61 ปีที่ผ่านมาและจัดต่อเนื่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานเด่น และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ โดยมีครู อาจารย์จากทุกสังกัด และบุคลากรทางการ ศึกษา
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"