หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

    
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ณ บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน และตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เยี่ยมเยียนประชาชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน ของ โรงพยาบาลขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่ม โครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในงานนี้นี้มีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารรสุขและหน่วยงานต่างๆกว่า 400 คนออกมาบริการประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไป จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจฟัน ถอนฟัน จัดหน่วยบริการตรวจตา การจัดหน่วยบริการส่งเสริมป้องกันและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การจัดหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่นการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก การจัดบริการเยี่ยมบ้าน เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะช่วยบริการให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองให้ได้รับบริการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)