หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ

    
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผู้แถลงประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ใน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร และด้านการปฐมพยาบาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ภาพรวมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562, จากนั้น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาคณะภาค 9 กล่าวถึง รายละเอียดสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึง ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อระลึกถึงครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดหนองคาย สำหรับพิธีลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย จบแล้วเป็นการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกว่า 30 คน โดยใช้เวลาในการแถลงข่าวประมาณ 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด"
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)