หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ

    
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผู้แถลงประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ใน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร และด้านการปฐมพยาบาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ภาพรวมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562, จากนั้น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาคณะภาค 9 กล่าวถึง รายละเอียดสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึง ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อระลึกถึงครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดหนองคาย สำหรับพิธีลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย จบแล้วเป็นการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกว่า 30 คน โดยใช้เวลาในการแถลงข่าวประมาณ 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)