หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ

    
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผู้แถลงประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ใน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร และด้านการปฐมพยาบาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ภาพรวมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562, จากนั้น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาคณะภาค 9 กล่าวถึง รายละเอียดสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึง ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อระลึกถึงครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดหนองคาย สำหรับพิธีลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย จบแล้วเป็นการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกว่า 30 คน โดยใช้เวลาในการแถลงข่าวประมาณ 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก