หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562"

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" โดยมี นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีถิ่นอีสาน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเขาสวนกวางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยการดำเนินโครงการในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "ย้อนวิถีถิ่น นุ่งซิ่น ห่มสไบ กินไก่ย่าง" โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ / สู่ขวัญข้าว / การออกร้าน / จัดนิทรรศการ / การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP / การแข่งขัน และการประกวดต่างๆ โดยเฉพาะการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เทศบาลโนนสมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยการจัดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" ครั้งนี้ มีขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 19 มกราคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก