หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562"

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" โดยมี นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีถิ่นอีสาน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเขาสวนกวางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยการดำเนินโครงการในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "ย้อนวิถีถิ่น นุ่งซิ่น ห่มสไบ กินไก่ย่าง" โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ / สู่ขวัญข้าว / การออกร้าน / จัดนิทรรศการ / การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP / การแข่งขัน และการประกวดต่างๆ โดยเฉพาะการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เทศบาลโนนสมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยการจัดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" ครั้งนี้ มีขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 19 มกราคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด"
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)