หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562"

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" โดยมี นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีถิ่นอีสาน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเขาสวนกวางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยการดำเนินโครงการในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "ย้อนวิถีถิ่น นุ่งซิ่น ห่มสไบ กินไก่ย่าง" โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ / สู่ขวัญข้าว / การออกร้าน / จัดนิทรรศการ / การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP / การแข่งขัน และการประกวดต่างๆ โดยเฉพาะการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เทศบาลโนนสมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยการจัดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" ครั้งนี้ มีขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 19 มกราคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)