หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้พิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่ประชาชนคนไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีและจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมที่จะจัดงานพิธีในครั้งนี้...จากนั้นได้ประชุมการเตรียมการจัดงานสักการะบูชารูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยจะมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อคูณมาประดิษฐานไว้ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาในระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2562 พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้จังหวัดขอนแก่นจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักโดยวางเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ขอนแก่นทะลุ 6 ล้านคนหลังจากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ขอนแก่นเกิน 5 ล้านคน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก