หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้พิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่ประชาชนคนไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีและจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมที่จะจัดงานพิธีในครั้งนี้...จากนั้นได้ประชุมการเตรียมการจัดงานสักการะบูชารูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยจะมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อคูณมาประดิษฐานไว้ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาในระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2562 พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้จังหวัดขอนแก่นจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักโดยวางเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ขอนแก่นทะลุ 6 ล้านคนหลังจากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ขอนแก่นเกิน 5 ล้านคน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)