หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้พิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่ประชาชนคนไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีและจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมที่จะจัดงานพิธีในครั้งนี้...จากนั้นได้ประชุมการเตรียมการจัดงานสักการะบูชารูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยจะมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อคูณมาประดิษฐานไว้ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาในระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2562 พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้จังหวัดขอนแก่นจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักโดยวางเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ขอนแก่นทะลุ 6 ล้านคนหลังจากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ขอนแก่นเกิน 5 ล้านคน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด"
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)