หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 8 ตำบล 118 ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ สำนักสาธารณสุขจังหวัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย
• ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
• งานวันรวมน้ำใจให้กาชาด
• การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น
• ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น
• ประธานในพิธี โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากจังหวัดชัยภูมิ
• งานแถลงข่าวการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018
• ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2561
• การจัดกิจกรรม"Walking Challenge 2018 ชวนเพื่อน ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"