หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

“การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง ซึ่งกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานย่อยคือพลังงานชาติและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประชุมประมาณ 5000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนให้สมาชิกได้รับฟังบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ หอประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ก่อนการจัดงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย
• ขอนแก่นจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่
• สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินทำความสะอาดลำห้วยศิลาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ถนนมิตรภาพ
• ขอนแก่นมอบเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ผู้ว่าฯขอนแก่นพร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช.เรียกประชุมผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้า
• ลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามถนนมิตรภาพตรงบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
• ประธานพิธีปิดการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6