หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

“การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง ซึ่งกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานย่อยคือพลังงานชาติและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประชุมประมาณ 5000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนให้สมาชิกได้รับฟังบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ หอประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำชาวขอนแก่นจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
• ขอนแก่นนำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจทำความสะอาดถนนที่อุดตันทางระบายน้ำ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจกำจัดวัชพืชลำห้วยพระคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
• จังหวัดขอนแก่นจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
• พิธีเปิดงาน"วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561" ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดโครงการแข่ขัน"สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling Contest) รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561
• การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเมือง MICE CITY ของจังหวัดขอนแก่น