หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน
• การจัดกิจกรรม โครงการต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2557
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแคนาดา และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
• เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
• EGA Roadshow : E-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
• การตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ของหัวหน้า ศสก.ศปป.
• โครงการสัมมนาระดับชาติ “เรื่องการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ”
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จัดงานงาน "รวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทย ที่ขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น