หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ด้านการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
• 
• การแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา
• พิธีเปิดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"
• โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ และคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ จังหวัดขอนแก่น
• เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมูลพิธีเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ. 2540