หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น
• โครงการประชุมประสานและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
•  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมรับโทรศัพท์เนื่องในงานวันศรีนครินทร์
• พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 “มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540”
• พิธีฉลองครบรอบ 10 ปี การดำเนินกิจการบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปรายการ วิทยุ "อีสานม่วนซื่นคืนความสุข ครั้งที่ 3 "
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดขอนแก่น
• งานเปิดตัวและแสดงสินค้า “ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก (Souvenirs) จังหวัดขอนแก่น”
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่ 3/57