หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดเวทีนำเสนอผลงานระดับจังหวัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภูมิโภคและประชาชนทั่วไป
• การประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
• เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดขอนแก่นทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
• มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานมหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติ
• พิธีเปิดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อหาแนวทางและวางแผนป้องกันน้ำท่วม
• ประธานปิดศูนย์สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ขอนแก่น 2561