หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ขอนแก่นเชิญชวน “ใส่เสื้อไดโน่ เล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2560”
• ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจับคู่เจรจาธุรกิจโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1
• เปิดการประชุมสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
• ประธานเปิดงาน “วันต้อหินโลก ประจำปี 2560”
• ประธานพิธีเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เทศน์สรุปมหาชาติ และเทศน์ถวายความอาลัยพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• ประธานเปิดงาน Amari Baby&Kids Fair จังหวัดขอนแก่น
• เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าพบผู้ว่าฯ ขอนแก่น
• ประธานการมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของผู้ประสบภัย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง
• ประธานการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5 เทศบาล จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้เครื่องหมายไดโน่ “DINO”