หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• 
• 
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
• 
• 
• พิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น
• ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
• เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนายุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น