หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล"
• 
• พิธีเปิด "การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและส่งมอบโครงการให้กับเกษตรกร"
• กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
• พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาช่วยเหลือราษฎรผู้เดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอสีชมพู
• จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้น
• การประชุมร่วมเจรจาระหว่างนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้นและนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น
• พิธีปิดงานถนนข้าวเหนียวกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ปี 2558
• พิธีเปิดงานถนนข้าวเหนียว งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคุณ เสียงแคน
• พิธีบวงสรวงสรงน้ำและขอพรองค์พระธาตุขามแก่น