หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธี “วันยุทธหัตถึ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560
• รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
• วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
• พิธีแถลงข่าว "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 14 (14th Khon Kaen International Marathon)"
• การจัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ " จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
• เปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐ ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองรุ่นที่ 6 ประจำปี 2560
• พิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา