หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557
• พิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำพอง) เฉลิมพระเกียรติฯ
• การแถลงข่าว “งานบุญคูนเมือง และงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น” ประจำปี 2557
• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม "เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2557"
• อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2557
• งาน “มหกรรมแสดงรถยนต์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2
• พิธีเปิดงาน สมโภชศาลเจ้าบึงเถ่า กง-ม่า ประจำปี 2557
• การบันทึกเทปรายการมองอีสานผ่าน NBT ตอนงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2557