หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9”
• กิจกรรมเรา “รักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น
• ธารากาชาดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ( วันที่ 5)
• พิธีเปิดนิทรรศการพุทธศาสนานานาชาติลุ่มน้ำโขง
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง
• ประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
• ประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “โครงการ The Heart of Giving”
• บรรยากาศร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 2) งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
• พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม จากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นแข่งขันบาสเกตบอลทีมอาวุโส VIP พบกับ ทีมนักกีฬาหญิง วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย