หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิด “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการแสดงและจำหน่าย การจัดนิทรรศการผ้าไหมออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของอำเภอชนบท เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย “งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557” เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559
• 
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น
• การจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
• พิธีลงเสาเอกและบันทึกเทปรายการ “บ้านประชารัฐเมืองชุมแพ”
• การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 และแถลงข่าว “ผู้ว่าพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2
• พิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องกับงานประมกันสังคม ประจำปี 2559
• ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฯ และมอบนโยบาย
• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่