สัญญาณมือสำหรับการขี่จักรยานเป็นกลุ่ม

การใช้สัญญาณมือในการขี่จักรยานเป็นกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการขี่จักรยาน ผู้ขี่จักรยานควรเรียนรู้วิธีการใช้สัญญาณมือในการขี่จักรยาน โดยเฉพาะผู้นำกลุ่ม มีวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้