หน้าหลัก
กำหนดการ
เกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสาร
แผนที่
ภาพกิจกรรม
จำนวนผู้เช้าชมเว็บ

 

 
 

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาย
ด่วน 1111

 
เมื่อวันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดขอนแก่นได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น ทางระบบออนไลน และมีประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 14,016 ราย
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00น. ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "Bike อุ่นไอรัก" โดยมี พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี
     
   
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตะกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก" จ.ขอนแก่น โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน และมีประชาชนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทานเป็นจำนวนมาก
 
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณเดชน์ สวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพนำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ร่วมซ้อมปั่นในเส้นทางจริง เพื่อตรวจสอบสภาพรถและสภาพร่างกายผู้ปั่น โดยเริ่มที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนักปั่น Bike อุ่นไอรัก ขอนแก่นมาร่วม ประมาณ 1 พันคน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร โดยซ้อมใหญ่เสมือนจริงในกิจกรรมเสริมพิเศษการเล่นเวฟคลื่นมนุษย์ขบวนสายน้ำ Bike อุ่นไอรัก ศาลหลักเมืองขอนแก่น ท่ามกลางประชาชนสองข้างทางได้ปรบมือและให้กำลังใจ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 43 239 381