- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
วาระผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ( เรียงตามวันที่ปัจจุบัน )

วันที่ Download File
25 ธันวาคม 2558 acunetix.txt
19 มีนาคม 2554 1.php
02 กรกฎาคม 2551 2 July 51.doc
01 กรกฎาคม 2551 1 july 51.doc
30 มิถุนายน 2551 30 June 51.doc
29 มิถุนายน 2551 29 June 51.doc
28 มิถุนายน 2551 28 June 51.doc
27 มิถุนายน 2551 27 June 51.doc
26 มิถุนายน 2551 26 June 51.doc
25 มิถุนายน 2551 25 June 51.doc
24 มิถุนายน 2551 24 June 51.doc
23 มิถุนายน 2551 23 June 51.doc
22 มิถุนายน 2551 22 June 51.doc
21 มิถุนายน 2551 21 June 51.doc
20 มิถุนายน 2551 20 June 51.doc
19 มิถุนายน 2551 19 June 51.doc
18 มิถุนายน 2551 18 June 51.doc
17 มิถุนายน 2551 17 June 51.doc
16 มิถุนายน 2551 16 June 51.doc
15 มิถุนายน 2551 15 June 51.doc
14 มิถุนายน 2551 14 June 51.doc
13 มิถุนายน 2551 13 June 51.doc
12 มิถุนายน 2551 12 June 51.doc
11 มิถุนายน 2551 11 June 51.doc
10 มิถุนายน 2551 10 June 51.doc
09 มิถุนายน 2551 9 June 51.doc
08 มิถุนายน 2551 8 June 51.doc
07 มิถุนายน 2551 7 June 51.doc
06 มิถุนายน 2551 6 June 51.doc
05 มิถุนายน 2551 5 June 51.doc
04 มิถุนายน 2551 4June 51.doc
03 มิถุนายน 2551 3 June 51.doc
02 มิถุนายน 2551 2June 51.doc
01 มิถุนายน 2551 1June 51.doc
31 พฤษภาคม 2551 31May 51.doc
30 พฤษภาคม 2551 30May 51.doc
29 พฤษภาคม 2551 29 May 51.doc
28 พฤษภาคม 2551 28May 51.doc
27 พฤษภาคม 2551 27 May 51.doc
26 พฤษภาคม 2551 26May 51.doc
25 พฤษภาคม 2551 25May 51.doc
24 พฤษภาคม 2551 24 May 51.doc
23 พฤษภาคม 2551 23 May 51.doc
22 พฤษภาคม 2551 22 May 51.doc
21 พฤษภาคม 2551 21 May 51.doc
20 พฤษภาคม 2551 20 May 51.doc
19 พฤษภาคม 2551 19 May 51.doc
18 พฤษภาคม 2551 18 May 51.doc
17 พฤษภาคม 2551 17 May 51.doc
16 พฤษภาคม 2551 16 May 51.doc
15 พฤษภาคม 2551 15 May 51.doc
14 พฤษภาคม 2551 14 May 51.doc
13 พฤษภาคม 2551 13 May 51.doc
12 พฤษภาคม 2551 12 May 51.doc
11 พฤษภาคม 2551 11 May 51.doc
10 พฤษภาคม 2551 10 May 51.doc
09 พฤษภาคม 2551 9 May 51.doc
08 พฤษภาคม 2551 8 May 51.doc
07 พฤษภาคม 2551 7 May 51.doc
06 พฤษภาคม 2551 6 May 51.doc
05 พฤษภาคม 2551 5 May 51.doc
04 พฤษภาคม 2551 4May 51.doc

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515