- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
• หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 สถานที่ทั่วไป  หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น (043) 239-381
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (043) 246-853,(043) 246-649 ,(043) 330-157
สนง.ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (043) 244-497-9
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (043) 363-350, (043) 363-608
โรงพยาบาลขอนแก่น (043) 336-788-9 , (043) 236-005-6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (043) 242-331-2, (043) 241-331-4
ท่าอากาศยานขอนแก่น (043) 227-701-5
สถานีรถไฟขอนแก่น (043) 221-112
สถานีขนส่ง (043) 237-472,(043) 237-300
สถานีปรับอากาศ (043) 239-910
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง (043) 221-162,(043) 226-557, 191
ตำรวจดับเพลิง (043) 221-184, 199
สถานกงศุลลาว (043) 242-856-8
สถานกงศุลเวียดนาม (043) 242-190
สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น (043) 245-203, (043) 242-655
ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น (043) 223-992,(043) 237-185
• หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 สถานที่  หมายเลขโทรศัพท์
เหตุด่วน....เหตุร้าย แจ้ง 191
ไฟไหม้ แจ้ง 199
ไฟดับ แจ้ง (043) 235-244
รพ.ศูนย์ขอนแก่น (043) 238-950
รพ.ศรีนครินทร์ (043) 242-342-6
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ศูนย์ดำรงธรรม 1567

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515