- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขอนแก่น ปี 2551
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00 น. นายกฤษเพชร ศรีปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขอนแก่น ปี 2551 รอบ 6 เดือนหลัง ร่วมกับ สนง.ปปส.ภาค 4 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโยประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ ภัตตาคารบัวหลวง ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
สินไซเกมส์ [ 21 สิงหาคม 2551 ]
ประชุมเตรียมจัดงานโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี [ 21 สิงหาคม 2551 ]
12 สิงหามหาราชินี 2551 จังหวัดขอนแก่น [ 13 สิงหาคม 2551 ]
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลีนิคมหาดไทยเฉลิมพระเกียรติฯ [ 13 สิงหาคม 2551 ]
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2551 [ 13 สิงหาคม 2551 ]
พิธีลงนามปฏิญญาน้ำพอง [ 13 สิงหาคม 2551 ]
งาน "ขอนแก่น ไอซีที เฟสติวัล 2008" [ 07 สิงหาคม 2551 ]
ประชุมชี้แจงเครือข่ายประชาสัมพันธ์รวมใจและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ [ 05 สิงหาคม 2551 ]
ทิศทางเศรษฐกิจไทย : ภายใต้วิกฤติอาหาร พลังงาน และการแข่งขันเทคโนโลยีและการสื่อสาร [ 01 สิงหาคม 2551 ]
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขอนแก่น ปี 2551 [ 30 กรกฎาคม 2551 ]
หน้าแสดงผล : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515