- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขอนแก่น ปี 2551
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00 น. นายกฤษเพชร ศรีปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขอนแก่น ปี 2551 รอบ 6 เดือนหลัง ร่วมกับ สนง.ปปส.ภาค 4 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโยประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ ภัตตาคารบัวหลวง ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
1 [ 26 ธันวาคม 2558 ]
1 [ 26 ธันวาคม 2558 ]
1 [ 26 ธันวาคม 2558 ]
1