- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  ข่าวประชาสัมพันธ์
“ งานทุ่งแก่นตะวันบาน ”
        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ ทุ่งแก่นตะวันบาน ” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทศกาลวันวิสาขบูชา [ 30 พฤษภาคม 2550 ]
พิธีรับมอบอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา 84 [ 29 พฤษภาคม 2550 ]
“ งานทุ่งแก่นตะวันบาน ” [ 29 พฤษภาคม 2550 ]
มอบทุนการศึกษา [ 24 พฤษภาคม 2550 ]
"การบริหารการเงินและต้นทุน" [ 24 พฤษภาคม 2550 ]
โครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit [ 21 พฤษภาคม 2550 ]
โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย [ 21 พฤษภาคม 2550 ]
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข [ 18 พฤษภาคม 2550 ]
ประชุมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชาวันสากลสำคัญของโลก [ 17 พฤษภาคม 2550 ]
โครงการเครือซีเมนต์ไทยช่วยภัยแล้ง [ 17 พฤษภาคม 2550 ]
หน้าแสดงผล : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515