:: การแสดงความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น
หัวข้อ : ต้องการตรวจสลากกาชาดสมนาคุณ งานไหมทางเวบไซท์
ข้อความ : เรียน ผวจ.ขอนแก่น
ดิฉันต้องการตรวจสลากกาชาดามนาคุณ งานไหม 47 ทางเวบไซท์นี้ กรุณาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อสลากฯ ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
rassamee2004@yahoo.com
วันที่ : 11 ธันวาคม 2547
ชื่อ : รัศมี บ้านไผ่
:: การแสดงความคิดเห็น
webmaster@khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-43xx-xxxx