ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย : NBT)
ภาพยนตร์แห่งการสรรค์สร้างความดี "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./Fax.043-331515 e-Mail: khonkaen@moi.go.th